Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu to placówka z zasadami i wieloletnią tradycją. Jest to szkoła środowiskowa, w której szczególną wagę przywiązuje się do edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Nie mniej ważne filary nauczania i wychowania stanowią: sport oraz edukacja kulturalna i artystyczna.

Dziewięć spośród trzydziestu czterech oddziałów to klasy integracyjne.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie: przyrodnicze, informatyczna (współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego), nauczania zintegrowanego z tablicami interaktywnymi, dwa gabinety logopedyczne, biblioteka z multimedialnym centrum informacji (również współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego) stwarzają naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w rzutnik multimedialny i ekran. 

Na szczególną uwagę zasługuje gabinet języków obcych, wyposażony w nowoczesny sprzęt audio-wideo i zestawy słuchawkowe. 

Szkoła posiada doskonałe zaplecze sportowe, na które składają się dwie sale gimnastyczne, w tym pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową. W roku szkolnym 2012/13 oddano do użytku kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boiska: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siaktówkę i koszykówkę, budynek sanitarny i szatnia. Ten nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny powstał w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012".

Na wysoki poziom nauczania oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych wpływa wysoce wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (logopedzi, surdopedagodzy, rewalidatorzy, terapeuci, oligofrenopedagog, pedagog i psycholog).

Gabinet pielęgniarski pozwala na zapewnienie uczniom opieki medycznej.

Szkoła została objęta tzw. Systemem Działań Wspierających Bezpieczeństwo i Zdrowie Ucznia, polegającym m.in. na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych.

Szkolne teatry (Teatr Rosarium oraz koło teatralne Pudełko z kukiełką dla uczniów klas 1-3), formacje taneczne, zespoły muzyczne, cyklicznie wydawane gazetki "Strzał w 10!" oraz wyjazdy o charakterze kulturalnym do teatrów w Warszawie, Gdyni, Bydgoszczy i Poznaniu dają uczniom możliwość realizacji pasji związanych z kulturą i sztuką.PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 listopada 2011 09:33

Szkoła dąży do wyposażenia swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią dostrzeganie pojmowania świata w sposób holistyczny.

Tak ukształtowane umiejętności i postawy umożliwią uczniowi radzenie sobie z trudnościami życiowymi, harmonijne funkcjonowanie w społeczeństwie i środowisku, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Najważniejsze zasady zrównoważonego rozwoju to:

  • rozumienie ograniczeń konsumpcji z naturalnych zasobów przyrody oraz rozumienie praw nią rządzących,

  • rozumienie problemu ludzi niepełnosprawnych oraz gotowość niesienia im pomocy,

  • rozumienie historii i kultury ojczystej jako wartości umożliwiającej zachowanie tożsamości narodowej,

  • znajomość i dostrzeganie wartości kultur innych społeczeństw,

  • rozumienie zdrowia jako niezaprzeczalnej wartości każdego człowieka oraz zdawanie sobie sprawy z możliwości jego kształtowania,

  • rozbudzenie zamiłowania do zdobywania wiedzy i umiejętności jej stosowania w praktyce,

  • umiejętne korzystanie z najnowszych środków technologii komunikacyjnych.

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 14:27
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 13