Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu to placówka z zasadami i wieloletnią tradycją. Jest to szkoła środowiskowa, w której szczególną wagę przywiązuje się do edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Nie mniej ważne filary nauczania i wychowania stanowią: sport oraz edukacja kulturalna i artystyczna.

Dziewięć spośród trzydziestu czterech oddziałów to klasy integracyjne.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie: przyrodnicze, informatyczna (współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego), nauczania zintegrowanego z tablicami interaktywnymi, dwa gabinety logopedyczne, biblioteka z multimedialnym centrum informacji (również współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego) stwarzają naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w rzutnik multimedialny i ekran. 

Na szczególną uwagę zasługuje gabinet języków obcych, wyposażony w nowoczesny sprzęt audio-wideo i zestawy słuchawkowe. 

Szkoła posiada doskonałe zaplecze sportowe, na które składają się dwie sale gimnastyczne, w tym pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową. W roku szkolnym 2012/13 oddano do użytku kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boiska: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siaktówkę i koszykówkę, budynek sanitarny i szatnia. Ten nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny powstał w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012".

Na wysoki poziom nauczania oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych wpływa wysoce wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (logopedzi, surdopedagodzy, rewalidatorzy, terapeuci, oligofrenopedagog, pedagog i psycholog).

Gabinet pielęgniarski pozwala na zapewnienie uczniom opieki medycznej.

Szkoła została objęta tzw. Systemem Działań Wspierających Bezpieczeństwo i Zdrowie Ucznia, polegającym m.in. na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych.

Szkolne teatry (Teatr Rosarium oraz koło teatralne Pudełko z kukiełką dla uczniów klas 1-3), formacje taneczne, zespoły muzyczne, cyklicznie wydawane gazetki "Strzał w 10!" oraz wyjazdy o charakterze kulturalnym do teatrów w Warszawie, Gdyni, Bydgoszczy i Poznaniu dają uczniom możliwość realizacji pasji związanych z kulturą i sztuką.PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 listopada 2011 11:28

Historia


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TORUNIU

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Toruniu po raz pierwszy otwarła swe podwoje na początku marca 1945 roku w budynku przy ul. Piekary 49, gdzie mieściła się do początkualt lat sześćdziesiątych. W pierwszym okresie działalności szkoły kierowali nią: Tadeusz Tajchman (1945-1950) oraz Kazimierz Głowiński (1950-1957). W roku 1945/46 w szkole naukę pobierało 665 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 19 nauczycieli. Wspomniana placówka oświatowa dysponowała wówczas 12 salami lekcyjnymi, a także pokojem nauczycielskim, aulą, sekretariatem i biblioteką. Tę ostatnią zorganizowano w 1946 roku. Przez długi czas posiadała ona najbogatszy księgozbiór spośród bibliotek szkolnych Torunia. W styczniu 1957 roku władze oświatowe Torunia przekształciły wspomnianą szkołę (noszącą dotychczas nr 12) w Szkołę Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego w Toruniu. Studium działało w latach 1945-1971 i ukończyło je ponad 7 tysięcy nauczycieli. Słuchacze SN odbywali praktyki na terenie szkoły pod kierunkiem tzw. instruktora, którym był jeden z nauczycieli, natomiast kierownik szkoły wchodził w skład Rady Studium. Wzrost liczby słuchaczy SN, a także konieczność lepszej lokalizacji szkoły (w pobliżu budynku Studium Nauczycielskiego) zadecydowały w dużej mierze o decyzji przeniesienia Szkoły Ćwiczeń do nowego budynku. Został on uroczyście otwarty alt15 września 1963 roku przy ul. Bażyńskich 30/36. W nowej szkole rozpoczęło naukę 894 uczniów w 22 klasach, którymi opiekowało się 26 nauczycieli. W tym okresie funkcję kierowników szkoły pełnili kolejno: Władysław Lemanowicz (1957-1965), Edmund Stucki (1965-1969), Lucyna Rutkowska (1969-1970) i Barbara Baranowska (1970-1973). Wraz z likwidacją Studium Nauczycielskiego w Toruniu (1971), szkoła przy ulicy Bażyńskich przestała być Szkołą Ćwiczeń i otrzymała numer porządkowy 10. Wkrótce otrzymała też zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej. Liczyła wówczas ponad 1000 uczniów oraz ponad 30 nauczycieli. Od tego czasu na czele szkoły stali kolejni dyrektorzy: Janusz Stefański, Ryszard Rumocki, Lech Gadziomski, Ewa Mazur, Wiktor Kulpa, Barbara Wojtacha. W maju 1993 roku na czele szkoły stanęła Maria Pawlak. Od roku szkolnego 1993/94 szkoła rozpoczęła wdrażanie mikrosystemu ekologiczno-wychowawczego, a od 1995 roku zaczęła przekształcać się w szkołę środowiskową. W roku 2006 funkcję dyrektora szkoły objęła Anna Mincer.

GIMNAZJUM NR 10

W grudniu 1998 r. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 zwróciła się z pismem do Przewodniczącego Rady Miejskiej Torunia oraz Kuratorium Oświaty z prośbą o powołanie przy budynku Szkoły Podstawowej nr 10 publicznego gimnazjum i szkoły podstawowej. Pod koniec stycznia 1999 r. odbyło się walt naszej szkole spotkanie przedstawicieli rodziców i nauczycieli z członkami Komisji przy Radzie Miejskiej Torunia, mające na celu przekonanie radnych do projektu utworzenia przy SP 10 gimnazjum z klasami integracyjnymi, które mogłoby kontynuować idee szkoły środowiskowej wypracowane dotychczas w naszej szkole. W tym samym duchu zredagowany został przez rodziców list skierowany do Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Torunia. A jednak pierwszy projekt sieci podstawówek i gimnazjów przygotowany przez Wydział Oświaty nie przewidywał utworzenia Gimnazjum nr 10. Po pierwszych protestach rodziców zespół do spraw opracowania sieci szkół Torunia zmienił wyjściowy projekt. Ustalono, że w naszej szkole powstanie jedna gimnazjalna klasa integracyjna, organizacyjnie podporządkowana X LO. Rodzicom i nauczycielom to jednak nie wystarczyło. Rozpoczął się kolejny etap starań o nasze gimnazjum. Najpierw odbyło się spotkanie przedstawicieli altwładz miasta z mieszkańcami naszego osiedla i rodzicami naszych przyszłych gimnazjalistów. Spotkanie to zaowocowało skierowaniem listu otwartego do Rady Miejskiej, pod którym podpisało się ponad 600 rodziców. Zyskaliśmy też nowego sojusznika w osobie radnego Pana Romana Półtoraka, który zauważył, że nie jesteśmy szkołą jedną z wielu. Sprawa "naszej dziesiątki" wróciła podczas sesji Rady Miejskiej 11 marca 1999 r. Bez względu na podziały polityczne połączyli się radni różnych opcji, którzy zdecydowali, że powstanie u nas gimnazjum. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w Gimnazjum nr 10 odbyła się 15 października 1999 r. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TORUNIU

Z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół nr 7 został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. W klasach czwartej i siódmej utworzono oddziały sportowe, które będą kontynuowały koszykarską tradycję byłego już Gimnazjum nr 10. 

Poprawiony: niedziela, 08 października 2017 10:01
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 13