Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu to placówka z zasadami i wieloletnią tradycją. Jest to szkoła środowiskowa, w której szczególną wagę przywiązuje się do edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Nie mniej ważne filary nauczania i wychowania stanowią: sport oraz edukacja kulturalna i artystyczna.

Dziewięć spośród trzydziestu czterech oddziałów to klasy integracyjne.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie: przyrodnicze, informatyczna (współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego), nauczania zintegrowanego z tablicami interaktywnymi, dwa gabinety logopedyczne, biblioteka z multimedialnym centrum informacji (również współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego) stwarzają naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w rzutnik multimedialny i ekran. 

Na szczególną uwagę zasługuje gabinet języków obcych, wyposażony w nowoczesny sprzęt audio-wideo i zestawy słuchawkowe. 

Szkoła posiada doskonałe zaplecze sportowe, na które składają się dwie sale gimnastyczne, w tym pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową. W roku szkolnym 2012/13 oddano do użytku kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boiska: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siaktówkę i koszykówkę, budynek sanitarny i szatnia. Ten nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny powstał w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012".

Na wysoki poziom nauczania oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych wpływa wysoce wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (logopedzi, surdopedagodzy, rewalidatorzy, terapeuci, oligofrenopedagog, pedagog i psycholog).

Gabinet pielęgniarski pozwala na zapewnienie uczniom opieki medycznej.

Szkoła została objęta tzw. Systemem Działań Wspierających Bezpieczeństwo i Zdrowie Ucznia, polegającym m.in. na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych.

Szkolne teatry (Teatr Rosarium oraz koło teatralne Pudełko z kukiełką dla uczniów klas 1-3), formacje taneczne, zespoły muzyczne, cyklicznie wydawane gazetki "Strzał w 10!" oraz wyjazdy o charakterze kulturalnym do teatrów w Warszawie, Gdyni, Bydgoszczy i Poznaniu dają uczniom możliwość realizacji pasji związanych z kulturą i sztuką.PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 listopada 2016 20:51

Oddziały integracyjne


Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu to placówka prowadząca  oddziały integracyjne (na każdym poziomie nauczania jedna klasa integracyjna), w których razem z pełnosprawnymi koleżankami i kolegami uczą się dzieci niepełnosprawne.  Największą grupę stanowią uczniowie z wadą słuchu.

int05

Szkoła prowadzi klasy integracyjne od 1994 roku. Każdego roku w szkole uczy się około 40 uczniów niepełnosprawnych. W takiej klasie  łączna liczba uczniów nie przekracza 20 (w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych), a lekcje odbywają się pod kierunkiem dwóch nauczycieli: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela specjalisty.

int03

Każde dziecko niepełnosprawne realizuje indywidualny program  dydaktyczno-terapeutyczny, dostosowany do jego możliwości i ma zapewnioną specjalistyczną pomoc w zakresie logopedii, rewalidacji indywidualnej czy terapii pedagogicznej. W pracy z dziećmi z wadą słuchu nauczyciele często wspomagają się fonogestami lub językiem migowym.

int04

Dzieci z różnego rodzaju trudnościami, nie tylko uczniowie niepełnosprawni, korzystają ze specjalistycznych pomocy i urządzeń, w które wyposażona jest szkoła. Jednym z nich jest „elektroniczne ucho” - urządzenie do stymulacji uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa. Terapia tą metodą wpływa na poprawę jakości uczenia się, rozwijanie koncentracji,  zdolności językowych i komunikacyjnych, uwagi i pamięci słuchowej, a  także właściwych zachowań społecznych. Terapia, choć bardzo intensywna, gdyż obejmuje 100 godzin lekcyjnych realizowanych w przeciągu 3 miesięcy, jest bardzo lubiana przez dzieci.int02

Wspólna nauka uczniów zdrowych i niepełnosprawnych  w istotny sposób wpływa na charakter i funkcjonowanie szkoły.

int07

Razem  uczestniczymy w licznych imprezach integracyjnych, z których wiele sami organizujemy. Są to:

charytatywny koncert talentów, podczas  którego  corocznie zbieramy fundusze na pomoce dla uczniów niepełnosprawnych,

festyn rodzinny,

imprezy i wyjazdy integracyjne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami we współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wada Słuchu,

różnego rodzaju konkursy organizowane dla uczniów z klas integracyjnych naszej szkoły i z innych placówek z klasami integracyjnymi.

int06

Poprawiony: niedziela, 08 października 2017 10:07
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13