Rada Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 listopada 2011 08:28

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Agnieszka Lubnau
Sekretarz: Anna Nyga
Skarbnik: Magdalena Cechowska
Iwona Banasiak
Beata Burdzińska
Lidia, Lawęcka
Magdalena Kuczewska
Marcin Mikielewicz
Anna Gawior
Ilona Jędrzejewska
Komisja rewizyjna: Paweł Papiński, Joanna Świątkowska, Katarzyna Rudólff-Kanabaj

Terminarz spotkań:

-każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17;

-comiesięczne dyżury przedstawicieli RR (terminy podawane na bieżąco w Kalendarzu)

Terminy spotkań  będą ogłaszane na stronie szkoły i na tablicy informacyjnej przy dyżurce.

Wszelkie wnioski, uwagi oraz wnioski o dofinansowania należy składać do teczki Rady Rodziców w sekretariacie szkolnym. 

 

Fundusz Rady Rodziców


Prezydium Rady Rodziców przypomina o terminowym rozliczaniu list wpłat.

Numer konta RR -WBK BK 12 1090 1506 0000 0001 2178 9282 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia i klasę.

Plan pracy

1. Organizowanie roboczych spotkań Prezydium RR.

2. Podejmowanie interwencji na wniosek rodziców.

3. Udzielanie pomocy szkole w ramach preliminarza na rok szkolny 2016/2017 z dnia 19 września 2016 r.

4. Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji w działaniach związanych z profilaktyką zwalczającą uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

5. Wspieranie działań Dyrekcji związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz osiedla.

6. Pomoc  Dyrekcji szkoły przy pracach związanych z uzupełnianiem wyposażenia sal gimnastycznych, sal dydaktycznych, pracowni komputerowych.

7. Wsparcie działań Dyrekcji Szkoły związanych z modernizacją budynku szkolnego, jego elewacji oraz terenów zielonych.

8. Udział rodziców w pracach związanych z poprawianiem WSO w ZS 7.

9. Pomoc przy organizacji uroczystości  szkolnych oraz imprez  dla uczniów.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2016 14:01