Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Beata Barczak, Maria Błędzka, Renata Czapska, Alina Goszka, 
Dorota Kostuch, Ewa Kwiatkowska, Iwona Lewandowska, Oliwia Nowakowska, Katarzyna Rudewicz, Anna Wasiłek, Dorota Wnuk


Nauczyciele religii:
Beata Piasecka, Beata Zawal, Ewa Żytko


Nauczyciele etyki:
Milena Michalska, Izabela Tykarska


Nauczyciele języka polskiego: 
Iwona Cieślak, Ewa Ferfecka, Barbara Gołębiowska-Hinz, Katarzyna Holc, Małgorzata Teska, Beata Zasada, Beata Zawal


Nauczyciele języków obcych: 
Artur Buczkowski, Alicja Dobielska, Milena Domżalska, Monika Kopacka, Joanna Krężelewska, Monika Lewicka, Małgorzata Piątek, Lucyna Rezmer, Lidia Sufisz, Izabela Tykarska, Aleksandra Wyszogrodzka-Kubiak
 
 
Nauczyciele historii: 
Artur Buczkowski, Bartłomiej Wróblewski, Arleta Zygner


Nauczyciele WOS-u:
Artur Buczkowski, Bartłomiej Wróblewski
 

Nauczyciele matematyki:
Małgorzata Dybalak, Elżbieta Hasse,  Izabela Jankowska, Agnieszka Kowal, Paweł Krzyżański, Agnieszka Rzeszotarska, Mariusz Skubida, Monika Zenker


Nauczyciele informatyki: 
Jerzy Adrja, Małgorzata Dybalak, Elżbieta Hasse, Izabela Jankowska, Paweł Krzyżański, Mariusz Skubida,  Marzena Żabińska
 

Nauczyciele przyrody, biologii i geografii: 
Tomasz Hajdas, Lucyna Namysłowska-Hartowicz, Anna Napiórkowska, Marzena Polaszewska

 
Nauczyciele fizyki:
Anna Kozłowska, Mariusz Skubida


Nauczyciel chemii:
Anna Napiórkowska 
 

Nauczyciele techniki:
Marzena Żabińska, Agnieszka Kowal 


Nauczyciele plastyki:
Joanna Mikulska, Arleta Zygner


Nauczyciel muzyki:
Leszek Miliński
 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
Artur Buczkowski, Bartłomiej Wróblewski, Arleta Zygner, Marzena Żabińska


Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Bartłomiej Wróblewski


Nauczyciel doradztwa zawodowego:
Milena Michalska
 

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Andrzej Dura, Małgorzata Kochańska, Joanna Konstanty, Joanna Krzemień, Michał Piecyszyn, Janusz Polakowski


Trenerzy koszykówki 
Maciej Broczek, Michał Gardocki, Katarzyna Maksel-Żytko 


Nauczyciele bibliotekarze: 
Agnieszka Karasiewicz, Milena Michalska


Nauczyciele świetlicy:
Aleksandra BehrendtAnna Grzelak, Milena Michalska, Dorota Serocka, Izabela Tykarska 


Nauczyciele specjalizujący się w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych:


Surdopedagodzy:
Magdalena Dawidowicz, Katarzyna Holc, Małgorzata Leźnicka, Agnieszka Rzeszotarska,  
Ewa Truszczyńska, Beata Zawal, Arleta Zygner

Oligofrenopedagodzy:
Beata Barczak, Magdalena Dawidowicz, Elżbieta Hasse, Dorota Wnuk, Marzena Polaszewska, Ewa Truszczyńska

Specjaliści rewalidacji:
Anna Alammari, Iwona Bukowska, Iwona Cieślak, Magdalena Dawidowicz, 
Ewa Ferfecka, Barbara Gołębiowska-Hinz, Agnieszka Kowal, Ewa Kwiatkowska, Małgorzata Leźnicka, Małgorzata Piątek, Ewa Skrzypczak, Małgorzata Teska, Beata Zasada, Monika Zenker

Logopedzi:
Ewa Skrzypczak, 
Natalia Rutkowska 

Terapeuci dzieci z dysleksją rozwojową:
Beata Barczak, Magdalena Dawidowicz, Barbara Gołębiowska-Hinz, Katarzyna Holc, 
Elwira Krajewska, Anna Wasiłek, Dorota Wnuk, Ewa Żytko

Specjalista do usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością:
Magdalena Marcinkowska

Nauczyciele specjaliści współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym:
Anna Czarnecka, Romana Dunajska, 
Maria Fabisiak, Jolanta Franciszkowska, Agnieszka Kozak, Małgorzata Leźnicka, Magdalena Marcinkowska, Iwona BukowskaPedagog:
Elwira Krajewska


Psycholog:
Anna Mizgajska-Wódkowska