16 marca klasy szkoły podstawowej obchodziły Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Naszą szkołę odwiedziła p. Hanna Afflet, która podczas apelu przedstawiła dzieciom zagrożenia związane z nierozważnym korzystaniem z zasobów internetowych. Wybrane klasy spotkały się z panią edukator ponownie podczas warsztatów. Rozmawiały na temat wpływu telefonu komórkowego na zdrowie człowieka, cyberprzemocy, umiejętnego wykorzystywania kart płatniczych i portali społecznościowych. Tego samego dnia w szkoleniu na temat bezpieczeństwa cyfrowego wzięli udział nauczyciele uczący w szkole podstawowej. 

cyfrowo

cyfrowo1