Dnia 5 kwietnia Zespół Szkół nr 7 był gospodarzem konferencji metodycznej pn. „Uczniowie z dysfunkcją słuchu w szkole ogólnodostępnej” zorganizowanej wspólnie z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Ideą forum było stworzenie możliwości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prelekcje wygłosili: Elżbieta Chmielewska – pedagog specjalny i terapeutyczny, surdopedagog, nauczyciel w oddziale specjalnym Przedszkola Miejskiego nr 16 w Toruniu,  Katarzyna Stolarczyk – rodzic dziecka z wada słuchu, absolwentki naszej szkoły, Maciej Pasternak – doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego, Magdalena Dawidowicz – rewalidator, wicedyrektor ZS nr 7. 

 


konferencja