Rok Rzeki Wisłyrrw

 

W ramach obchodów „Roku Rzeki Wisły” – 2017 –  społeczność naszej szkoły zaangażowała się w realizację działań dotyczących Wisły i jej dopływu – Strugi Toruńskiej, zwanej Baszką lub Bachą.

Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zostaną zorganizowano następujące akcje, obchody i konkursy:

1. realizacja projektu edukacyjnego pn. „Życie w Wiśle i nad Wisłą” – realizacja w II semestrze roku szkolnego 2016/2017,

2. konkurs fotograficzny „Cztery pory roku nad Wisłą” – realizacja w okresie styczeń – grudzień 2017 r.,

3. „Regaty na Baszce” – organizacja na Strudze Toruńskiej wyścigów jednostek pływających wykonanych przez uczniów gimnazjum z materiałów ekologicznych w ramach Dnia Samorządności – marzec 2017 r.,

4. zajęcia tematyczne pn. „Osobliwości przyrodnicze nad Wisłą”, ”Zawody związane z Wisłą”, „Znaczenie Wisły dawniej i dziś” wraz z wystawą prac uczniowskich – w ramach Dnia Zrównoważonego Rozwoju – czerwiec 2017 r.,

5. festyn rodzinny, którego jedną z głównych atrakcji będzie „Bieg nad Bachą” – dla uczniów szkoły oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Torunia, zwłaszcza osiedla Mokre – wrzesień 2017.