Oddziały integracyjne


Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu to placówka prowadząca  oddziały integracyjne (na każdym poziomie nauczania jedna klasa integracyjna), w których razem z pełnosprawnymi koleżankami i kolegami uczą się dzieci niepełnosprawne.  Największą grupę stanowią uczniowie z wadą słuchu.

int05

Szkoła prowadzi klasy integracyjne od 1994 roku. Każdego roku w szkole uczy się około 40 uczniów niepełnosprawnych. W takiej klasie  łączna liczba uczniów nie przekracza 20 (w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych), a lekcje odbywają się pod kierunkiem dwóch nauczycieli: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela specjalisty.

int03

Każde dziecko niepełnosprawne realizuje indywidualny program  dydaktyczno-terapeutyczny, dostosowany do jego możliwości i ma zapewnioną specjalistyczną pomoc w zakresie logopedii, rewalidacji indywidualnej czy terapii pedagogicznej. W pracy z dziećmi z wadą słuchu nauczyciele często wspomagają się fonogestami lub językiem migowym.

int04

Dzieci z różnego rodzaju trudnościami, nie tylko uczniowie niepełnosprawni, korzystają ze specjalistycznych pomocy i urządzeń, w które wyposażona jest szkoła. Jednym z nich jest „elektroniczne ucho” - urządzenie do stymulacji uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa. Terapia tą metodą wpływa na poprawę jakości uczenia się, rozwijanie koncentracji,  zdolności językowych i komunikacyjnych, uwagi i pamięci słuchowej, a  także właściwych zachowań społecznych. Terapia, choć bardzo intensywna, gdyż obejmuje 100 godzin lekcyjnych realizowanych w przeciągu 3 miesięcy, jest bardzo lubiana przez dzieci.int02

Wspólna nauka uczniów zdrowych i niepełnosprawnych  w istotny sposób wpływa na charakter i funkcjonowanie szkoły.

int07

Razem  uczestniczymy w licznych imprezach integracyjnych, z których wiele sami organizujemy. Są to:

charytatywny koncert talentów, podczas  którego  corocznie zbieramy fundusze na pomoce dla uczniów niepełnosprawnych,

festyn rodzinny,

imprezy i wyjazdy integracyjne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami we współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wada Słuchu,

różnego rodzaju konkursy organizowane dla uczniów z klas integracyjnych naszej szkoły i z innych placówek z klasami integracyjnymi.

int06