Zapraszamy do udziału w projekcie„Nasz Przyjaciel Robot – Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów”

 

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum z klas I-III.

PROJEKT JEST W CAŁOŚCI BEZPŁATNY

Informacje o zajęciach realizowanych w ramach projektu:

 

1) Zajęcia matematyczno-przyrodnicze – mechatronika: program mechatroniki stosuje twórczą, nowatorską metodę nauki przez praktykę i eksperymentowanie, wspieraną przez najnowsze pomoce dydaktyczne. Podczas zajęć w grupach uczniowie osobiście projektują, konstruują i montują roboty mobilne i inne urządzenia. Ponadto twórczo je modyfikują i programują, w zależności od postawionych problemów i zadań. Młodzież uczestnicząc bezpośrednio w zajęciach nabywa zamiłowania i umiejętności inżynieryjno-techniczne, programowania, konstrukcji i zarządzania. Jednocześnie program poprzez aktywny udział uczniów w doświadczeniach, eksperymentach i zadaniach utrwala praktyczne zasady, zagadnienia, reguły, wzory, funkcje i zależności z fizyki, matematyki, informatyki i techniki, a nawet z biologii i chemii jako ciekawe, pożyteczne i przydatne, mające wszechstronne zastosowanie w rzeczywistości. W ramach zajęć z mechatroniki możliwe jest zrealizowanie przez uczniów obowiązkowych projektów edukacyjnych.

2) Dzięki zajęciom ICT zakończonym egzaminem ECDL Base możliwe jest uzyskanie certyfikatu ECDL BASE, będącego podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy posługują sią komputerem. Posiadanie certyfikatu ECDL zwiększa szanse na rynku pracy.

3)  Zajęcia z języków obcych prowadzone niezwykle skuteczną metodą bezpośrednią, zawierającą techniki nieobecne w metodzie gramatyczno-tłumaczeniowej, mianowicie: komunikację werbalną, spontaniczne użycie języka oraz zdolność "myślenia" w języku angielskim.

4) Zajęcia z języków obcych przygotowujące uczniów do egzaminów gimnazjalnych – zajęcia skierowane są przede wszystkim dla klas III, zarówno dla osób, które mają problemy w nauce języków obcych jak i tych co chcą podnieść wiedze i jeszcze lepiej zdać egzamin.

Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednych z czterech wyżej wymienionych zajęć.

                   Dodatkowe korzyści płynącą z udziału w projekcie to bezpłatne materiały dydaktyczne do wszystkich zajęć, bezpłatny poczęstunek podczas zajęć dodatkowych, bezpłatny udział każdego ucznia biorącego udział w projekcie w dwóch wycieczkach realizowanych w ramach ścieżek edukacyjnych oraz spotkania w doradcą edukacyjno – zawodowym, które spowodują wzrost świadomości uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2014 r., wszystkie zajęcia będą odbywały się w gimnazjum, do którego uczęszcza uczeń.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.gimnr3.pl, po wejściu na stronę proszę wybrać zakładkę: „PROJEKT ROBOT”. Na stronie można pobrać dokumenty rekrutacyjne. Czyste formularze znajdują się również w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

robot2

 robot4

 

Program w języku polskim do programowania robotów:

robot3