PDF Drukuj Email
Wpisany przez KH   
środa, 05 marca 2014 16:22

Zasady rekrutacji uczniów do klas I Gimnazjum nr 10 w Toruniu

Kryteria rekrutacyjne, wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, termin składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów. (art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawa rekrutacyjna” (Dz.U.2014 poz. 7 ze zm.)

LP

Kryteria

Liczba pkt

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1.

Zamieszkiwanie kandydata na terenie GMT

16

 

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 1)

2.

Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców

8

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 2)

3.

Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem

4

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 3)

4.

Kontynuowanie edukacji w szkole przez kandydata lub jego rodzeństwo, lub ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata i jego rodzeństwo

2

oświadczenie rodziców kandydata (wzór nr 4)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa powyżej, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 20c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.

 

LP

Kryteria

Liczba pkt za kryterium

1.

Niepełnosprawność kandydata

1

2.

Niepełnosprawność jednego z rodziców

1

3.

Niepełnosprawność obojga rodziców

1

4.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

5.

Objęcie kandydata pieczą zastępcza

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

7.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych GMT

Data

Zdarzenie

początek 09.03.2015 r.
godz. 9.00

uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w szkole pierwszego wyboru

koniec 10.04.2015 r.
godz. 15.00

24.04.2015 r.
do godz. 12.00

ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły

początek 27.04.2015 r.
godz. 8.00

potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły

koniec 29.04.2015 r.
godz. 15.00

30.04.2015 r.
do godz.12.00

ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

początek 27.05.2015 r.
godz. 9.00

rekrutacja uzupełniająca

koniec nie później niż 31.08.2015 r.
godz. 15.00

 

Poprawiony: piątek, 13 lutego 2015 22:49