Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w okresie ferii zimowych 2013 (14.01.-25.01.2013)
Szkoła Data Dzień tygodnia Nazwa zajęć Godziny zajęć
(od-do)

Liczba

godzin

Liczba

uczniów

G10 14.01.2013 poniedziałek Przypomnienie regulaminów i zasad bezpiecznego udziału w zajęciach. Gra szkolna w futsal. 12:00-12:45 1 16
G10 14.01.2013 poniedziałek Przypomnienie regulaminów i zasad bezpiecznego udziału w zajęciach. Gra szkolna w futsal. 12:45-13:30 1 17
G10 14.01.2013 poniedziałek Przypomnienie regulaminów i zasad bezpiecznego udziału w zajęciach. Gra szkolna w futsal. 13:30-14:15 1 15
G10 15.01.2013 wtorek Siatkówka - rozwijanie techniki indywidualnej, gra właściwa. Mini turniej unihokeja. 12:00-12:45 1 16
G10 15.01.2013 wtorek Siatkówka - rozwijanie techniki indywidualnej, gra właściwa. Mini turniej unihokeja. 12:45-13:30 1 17
G10 15.01.2013 wtorek Siatkówka - rozwijanie techniki indywidualnej, gra właściwa. Mini turniej unihokeja. 13:30-14:15 1 15
SP10 21.01.2013 poniedziałek zajęcia taneczne 10:00-11:30 2 25
SP10 22.01.2013 wtorek zajęcia taneczne 10:00-11:30 2 25
SP10 23.01.2013 środa zajęcia taneczne 10:00-11:30 2 25