TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW 
I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU


 "Wyjazd do Skłudzewa w ramach projektu "ZA PAN BRAT Z EKOLOGIĄ" współfinansowany ze środków Powiatu Toruńskiego"


Od 2006 r. przy  Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu działa Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Członkami stowarzyszenia są rodzice, nauczyciele i osoby zainteresowane pomocą dzieciom z wadą słuchu lub z innymi dysfunkcjami.

tsr02

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie przede wszystkim organizuje wyjazdy i spotkania integracyjne, w których biorą udział  uczniowie niepełnosprawni i ich rodzice, ale także absolwenci, koleżanki i koledzy oraz nauczyciele. Zawsze chcemy dobrze się bawić i cieszyć się ze spotkania. Wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy o planach na przyszłość.

tsr03

Co roku staramy się organizować  wyjazdy integracyjne i rekreacyjne, najczęściej nad morze. Kilkakrotnie byliśmy w Rowach i w Krynicy Morskiej. Braliśmy udział w zlotach drużyn Nieprzetartego Szlaku w Funce, gdzie uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych zajęciach i warsztatach.

tsr04

Spotykamy się przy ognisku na Barbarce, na kuligu w lesie (było wspaniale, chcemy to powtórzyć), w szkole na imprezach noworocznych.

tsr05

Staramy się pozyskiwać fundusze na wyjazdy i często nam się to udaje. Wyjeżdżaliśmy już do teatrów w całej Polsce, między innymi byliśmy w teatrze Roma w Warszawie, Teatrze Muzycznym w Gdyni, operze Nova w Bydgoszczy.

tsr06

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w ramach stowarzyszenia.

 tsr01


Nasze dane:

Toruńskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu.

87-100 Toruń, ul. Bażyńskich 30/36

REGON 340 277 646

NIP 879 251 46 28

Nr konta:

Raiffeisen Polbank    

52 1750 0012 0000 0000 3668 3597

osoba do kontaktu:

Iwona Bukowska nr tel. 695 078 697