Od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. w Gimnazjum nr 10 realizowany jest projekt edukacyjny EDUSCIENCE współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza Inwestycja”.

W ramach projektu uczniowie klasy I C gimnazjum:

 - korzystają z nowoczesnej platformy e-learningowej, na której zamieszczane są lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,  

- biorą udział w zajęciach organizowanych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, 

- mają możliwość wzięcia udziału w festiwalach nauki  oraz piknikach Eduscience w zakresie nauk przyrodniczych,

- mogą uczestniczyć w wycieczce do obserwatorium geofizycznego,

- prowadzą własne pomiary dzięki zestawom monitoringu przyrodniczego,

- otrzymają tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem.