Organizacja roku szkolnego | Zebrania i konsultacje | Dyżury Rady Rodziców


 Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć

4.09.2017

 

I semestr

 4.09.2017 – 19.01.2017

 

II semestr

 22.01.2018 – 22.06.2018


Festyn rodzinny

16.09.2017

 

Zimowa przerwa świąteczna

 23-31.12.2017

 

Termin wystawienia ocen 

9.01.2018

 

Rada klasyfikacyjna

16.01.2018

 

Rada podsumowująca 

 30.01.2018

 

Ferie zimowe

 12-25.02.2018   

 

Rekolekcje 

7-9.03.2018

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 29.03-3.04.2018

 

Egzamin gimnazjalny

 18-20.04.2018 

 

Termin wystawienia propozycji ocen 

 24.05.2018

 

Rocznica umieszczenia tablicy pamiątkowej na murach szkoły

 8.06.2018

 

Termin wystawienia ocen ostatecznych 

 12.06.2018

 

Rada klasyfikacyjna

 14.06.2018

 

Rada podsumowująca

 19.06.2018

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 22.06.2018 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 trzy dni egzaminu gimnazjalnego (kl. 1-7 SP, II Gim.), trzy dni rekolekcji wielkopostnych, 2 maja (środa), 4 maja (piątek)

powrót

 

Terminy zebrań i konsultacji 


Zebrania

11.09.2017  pon.         kl. 1-3 SP – godz. 17.00;
kl.1 SP – o g. 17.00 – spotkanie z dyr. w małej sali gim.,
szkolenie z zakresu obsługi e-dziennika, po szkoleniu spotkanie z wychowawcą;
 
12.09. 2017 wt. -   kl. 7 i II-III Gim.; klasy Gim. – godz. 17.00;
g. 16.30 – szkolenie z e-dziennika w stołówce szkolnej dla rodziców nowo przyjętych uczniów kl. 7D, po szkoleniu o g. 17.00 spotkanie z wychowawcą;

13.09.2017  śr. - kl. 4e SP –  16.30 – szkolenie z e-dziennika w stołówce szkolnej dla rodziców nowo przyjętych uczniów kl. 4e, po szkoleniu o g. 17.00 spotkanie z wychowawcą;
kl. 4a-d, kl. 5, 6 - godz.17.00 – zebrania w salach
-------------------------------------------------------------
6.11.2017   pn., godz. 17.00        Zebrania dla 1-3 SP   
-------------------------------------------------------
22.01.2018   pon.        1-3 SP         
23. 01.2018   wt.         7 i II – III Gim
24. 01.2018   śr.           4-6 SP

Zebrania i konsultacje

7.11.2017 wywiadówka profilaktyczna dla rodziców SP (kl.4,5,6,7) godz.16.30 (stołówka szkolna lub mała sala gim.)

 II– III Gim. - godz. 17;

Konsultacje dla 4-6 SP – od godz. 17.00 do 18.30; dla kl.7 i Gim. od 17.30 do 19.00                 

 

Konsultacje

 
Konsultacje w sprawie ocen śródrocznych dla 1-7 SP,  II-III Gim.:13.12.2017, wt.,
 od godz. 17.00 do 18.30                  

 

 

  

powrót

 


RADA RODZICÓW

 

Spotkanie delegatów odbędzie się 18 września 2017 r. o godz. 17.30 w stołówce szkolnej.


powrót