Historia


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TORUNIU

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Toruniu po raz pierwszy otwarła swe podwoje na początku marca 1945 roku w budynku przy ul. Piekary 49, gdzie mieściła się do początkualt lat sześćdziesiątych. W pierwszym okresie działalności szkoły kierowali nią: Tadeusz Tajchman (1945-1950) oraz Kazimierz Głowiński (1950-1957). W roku 1945/46 w szkole naukę pobierało 665 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 19 nauczycieli. Wspomniana placówka oświatowa dysponowała wówczas 12 salami lekcyjnymi, a także pokojem nauczycielskim, aulą, sekretariatem i biblioteką. Tę ostatnią zorganizowano w 1946 roku. Przez długi czas posiadała ona najbogatszy księgozbiór spośród bibliotek szkolnych Torunia. W styczniu 1957 roku władze oświatowe Torunia przekształciły wspomnianą szkołę (noszącą dotychczas nr 12) w Szkołę Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego w Toruniu. Studium działało w latach 1945-1971 i ukończyło je ponad 7 tysięcy nauczycieli. Słuchacze SN odbywali praktyki na terenie szkoły pod kierunkiem tzw. instruktora, którym był jeden z nauczycieli, natomiast kierownik szkoły wchodził w skład Rady Studium. Wzrost liczby słuchaczy SN, a także konieczność lepszej lokalizacji szkoły (w pobliżu budynku Studium Nauczycielskiego) zadecydowały w dużej mierze o decyzji przeniesienia Szkoły Ćwiczeń do nowego budynku. Został on uroczyście otwarty alt15 września 1963 roku przy ul. Bażyńskich 30/36. W nowej szkole rozpoczęło naukę 894 uczniów w 22 klasach, którymi opiekowało się 26 nauczycieli. W tym okresie funkcję kierowników szkoły pełnili kolejno: Władysław Lemanowicz (1957-1965), Edmund Stucki (1965-1969), Lucyna Rutkowska (1969-1970) i Barbara Baranowska (1970-1973). Wraz z likwidacją Studium Nauczycielskiego w Toruniu (1971), szkoła przy ulicy Bażyńskich przestała być Szkołą Ćwiczeń i otrzymała numer porządkowy 10. Wkrótce otrzymała też zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej. Liczyła wówczas ponad 1000 uczniów oraz ponad 30 nauczycieli. Od tego czasu na czele szkoły stali kolejni dyrektorzy: Janusz Stefański, Ryszard Rumocki, Lech Gadziomski, Ewa Mazur, Wiktor Kulpa, Barbara Wojtacha. W maju 1993 roku na czele szkoły stanęła Maria Pawlak. Od roku szkolnego 1993/94 szkoła rozpoczęła wdrażanie mikrosystemu ekologiczno-wychowawczego, a od 1995 roku zaczęła przekształcać się w szkołę środowiskową. W roku 2006 funkcję dyrektora szkoły objęła Anna Mincer.

GIMNAZJUM NR 10

W grudniu 1998 r. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 zwróciła się z pismem do Przewodniczącego Rady Miejskiej Torunia oraz Kuratorium Oświaty z prośbą o powołanie przy budynku Szkoły Podstawowej nr 10 publicznego gimnazjum i szkoły podstawowej. Pod koniec stycznia 1999 r. odbyło się walt naszej szkole spotkanie przedstawicieli rodziców i nauczycieli z członkami Komisji przy Radzie Miejskiej Torunia, mające na celu przekonanie radnych do projektu utworzenia przy SP 10 gimnazjum z klasami integracyjnymi, które mogłoby kontynuować idee szkoły środowiskowej wypracowane dotychczas w naszej szkole. W tym samym duchu zredagowany został przez rodziców list skierowany do Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Torunia. A jednak pierwszy projekt sieci podstawówek i gimnazjów przygotowany przez Wydział Oświaty nie przewidywał utworzenia Gimnazjum nr 10. Po pierwszych protestach rodziców zespół do spraw opracowania sieci szkół Torunia zmienił wyjściowy projekt. Ustalono, że w naszej szkole powstanie jedna gimnazjalna klasa integracyjna, organizacyjnie podporządkowana X LO. Rodzicom i nauczycielom to jednak nie wystarczyło. Rozpoczął się kolejny etap starań o nasze gimnazjum. Najpierw odbyło się spotkanie przedstawicieli altwładz miasta z mieszkańcami naszego osiedla i rodzicami naszych przyszłych gimnazjalistów. Spotkanie to zaowocowało skierowaniem listu otwartego do Rady Miejskiej, pod którym podpisało się ponad 600 rodziców. Zyskaliśmy też nowego sojusznika w osobie radnego Pana Romana Półtoraka, który zauważył, że nie jesteśmy szkołą jedną z wielu. Sprawa "naszej dziesiątki" wróciła podczas sesji Rady Miejskiej 11 marca 1999 r. Bez względu na podziały polityczne połączyli się radni różnych opcji, którzy zdecydowali, że powstanie u nas gimnazjum. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w Gimnazjum nr 10 odbyła się 15 października 1999 r. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TORUNIU

Z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół nr 7 został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. W klasach czwartej i siódmej utworzono oddziały sportowe, które będą kontynuowały koszykarską tradycję byłego już Gimnazjum nr 10.