Grammar quiz 2

Tłumaczenie fragmentów zdań

Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.